Kinno kolkuttelemaan yritysten ovia

Viime vuonna erääseen kouvolalaiseen yritykseen otettiin yhteyttä keskisuomalaisen kaupungin elinkeinopuolelta. Toisin kuin meillä, jossa Kinnon vastuualueelle kuuluvat vastaavat työt, tässä kaupungissa toimittiin vielä perinteisellä mallilla ja kunnan virkamiestyönä.

Tätä yritystä houkuteltiin muuttamaan yrityksensä sinne ja apuakin olisi järjestynyt tarvittaessa. Kyseessä oli malli, johon meillä ei ole panostettu, mutta jossa Kouvolalla saattaisi olla mahdollisuuksia.

Kinnon voisi valjastaa samanlaiseen toimintaan. Kinno ottaisi samanlaisen aktiivisen roolin ja houkuttelisi pääkaupunkiseudun yrityksiä Kouvolaan. Välimatka tämän keskisuomalaisen kaupungin ja Kouvolan välillä on suurempi kuin Kouvolan ja pääkaupunkiseudun. joten mahdollisuutemme olisivat itse asiassa paremmat. Pääkaupunkiseudulla on myös huomattavasti enemmän yrityksiä houkuteltavaksi.

Ensin pitäisi katsoa huolella, millaisia yrityksiä kannattaa ja on mahdollista houkutella. Sen jälkeen vain vanhalla kunnon markkinointiasenteella ottamaan yhteyttä ja pyrkiä tapaamaan asiakasta.

Pääkaupunkiseudulla toimii paljon yrityksiä, joiden ei ole välttämätöntä toimia siellä. Asuminen on kalliimpaa ja työmatkoihin käytetään helposti miltei kaksi tuntia päivässä – yli työpäivän viikossa. Työvoiman sitoutuminen on löysempää, koska töitä on hyvin tarjolla. Luulisin Kouvolassa työntekijöiden olevan lojaalimpeja.

Kouvola voisi tarjota varsinkin työntekijöiden näkökulmasta paljon paremmat olosuhteet. Jos keskituloinen Helsingissä yksiötä maksaa 24 ja Kouvolassa alle 4 vuotta, niin kilpailuedun pitäisi olla selvä. Työntekijöille Kouvolaan muutto saattaisi nostaa elämänlaatua ja mahdollistaa rahankäytön myös sellaisiin asioihin, joihin PK -seudulla asuessa ei ole varaa.

Tämän lisäksi aktiivinen osallistuminen kaikille ammattialojen messuille olisi kannattavaa. Messuilla on kävijöitä ja yrityksiä, joille markkinoida ja mainostaa niitä vetovoimatekijöitä, joita seudulla on tarjota.

Ei välttämättä yhtä hohdokasta ja lähempänä arkista puurtamista verrattuna moniin aikaisempiin hankkeisiin, mutta hyödyllistä ja suuremmalla todennäköisyydellä onnistuvaa.

Samalla markkinointiasenteella ja samoilla perusteilla kannattaisi houkutella myös niiden alojen työntekijöitä, joista Kymenlaaksossa on pulaa.