Kouvolan uimahallihävitys III: Matalaksi vaan, vaikkei tarviskaan

2016 Kotkalainen insinööritoimisto Oy Insinööri Studio suoritti Kuusankosken, Urheilupuiston ja Haanojan Haalin uimahallien kuntotarkastuksen. Tämän kuntotarkastuksen pohjalta laadittiin halleille pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelma (PTS) kymmenelle vuodelle, jossa vuosi kerrallaan kunnostettaisiin hallit. Kunnostuksella tässä ei tarkoiteta peruskunnostusta, vaan käyttökunnossa pitämistä ja korjausvelan lyhentämistä. Kunnostukseen arvioidut rahasummat olivat seuraavat.

Kuusankoski 525 000€  Urheilupuisto 270 000 €, Haali 780 000 €. Haali on jo tippunut pois käytöstä, mutta kaksi muuta ovat vielä toiminnassa.

Julkisuudessa esitetyt peruskorjauskustannukset ovat molemmille halleille vajaa 6 miljoonaa, ja tällä on perusteltu uutta hallia. Mutta kuka on arvioinut ja miten?

Eräs arviointi suoritettiin Sport Venuen toimesta. Heidän tekemästään Kouvolan uimahallien tarveselvityksestä suora lainaus:
 
”Hallien peruskorjauskustannuksia ei ole tarkkaan laskettu, mutta karkea arvio on useita miljoonia euroja hallia kohti”

Toisen on  tehnyt Trellum Oy.  Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2019 tilapalvelujohtaja Jormanainen kertoi Trellumin arvioon nojaten, että Kuusankosken uimahallin peruskorjaus maksaisi 4.2 miljoonaa, Myöhemmin julkisuudessa on arvioon tullut jostain vielä 1.7 miljoonaa lisää.

Trellum ei ole insinööritoimisto, vaan konsulttitoimisto, joka tekee laskelmansa sille annettujen tietojen perusteella. Sen laskentatavoissa on lievää samankaltaisuutta verrattuna vakuutusyhtiöiden tapaan määrittää autojen lunastusarvo. Otetaan huomioon ikä, joka määrittää sille pohja-arvon. Annetut tiedot peruskorjauksista ja muista arvoa nostavista toimenpiteistä vaikuttavat rakennuksen laskennalliseen arvoon. Mutta nämä laskelmat eivät kerro koko totuutta rakennuksen arvosta, vaan laskennallisen arvon, mistä voidaan edelleen laskea teoreettinen peruskunnostuksen hinta.

Pätevin arvio peruskorjauskustannuksista voidaan saada kuitenkin vain yhdellä tavalla. Korjausrakentamisen ammattilaisten pitää tarkastaa hallit peruskorjausta ajatellen ja tehdä näistä toimenpide-ehdotukset.

Vasta sitten, kun tiedetään, mitä kunnostustoimenpiteitä halleille tehdään, voidaan määrittää niiden kustannukset ja siitä edelleen summata peruskorjauskustannukset. Tämä on jätetty täysin tekemättä. Nyt julkituodut summat perustuvat summittaisiin arviointeihin, eivät rakennusten todelliseen kuntoon.

Uuden valtuuston pitäisi aloittaa juuri tästä hallien tilanteen selvittäminen. Puhtaalta pöydältä ja avoimin mielin. Rakennusalan ammattilaisten tekemät arviot antavat realistisen pohjan, josta jatkaa eteenpäin.

Studion tekemät kuntotarkastusraportit antavat osviittaa hallien kunnosta. Urheilupuisto on jopa paremmassa kunnossa kuin Kuusankoski, vaikka hieman vanhempi. Sen 270 tuhannesta eurosta hieman yli 100 tuhatta olisi mennyt sähkötöihin. Tämän pitäisi kertoa jotain.