Kouvolan rahanpolttoboogie IV: KSS & Kouvolan Vesi lihoiksi?

”Kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni”, sanoi presidentti Niinistö joitain aikoja sitten. Enää ei ole kasakoita ja ani harvoin mitään väkisin otetaan. Mutta toden totta, nykyään on löyhästi myytävissä asioita, joita ei osattu kuvitellakaan aikoinaan.

Vielä parikymmentä vuotta sitten olisi ollut täysin mahdoton ajatus, että sähköverkon kaltaista infran perusrakennetta myytäisiin sijoittajille. Mutta ajat muuttuvat ja pelaajat ajan myötä. Jan Vapaavuori aktiivisesti ajoi Fortumin omistaman sähköverkon myyntiä ja sai vastuuministeri Haaviston taipumaan myyntiaikeisiin. Vastuuta välttelevä mutta vastuunkantamista toitottava pääministeri Katainen vakuutteli opetellulla baritoniäänellään, että tämä ei vaikuta sähköverkon siirtohintoihin. Caruna ilmoitti myöhemmin karuista hinnan nostoista.


Kouvolan suunnitellut hankkeet eivät ole välttämättömiä ja osa asukkaiden kannalta jopa vahingollisia. RRT:stä on kohta jo turha jauhaa, kun listalla ovat kouluverkkouudistus 125M€, uimahalli 20M€, kulttuurikortteli 40M€ ja Ratamon lisälasku. Velkaa on päälle 300M€ jo nyt ja jos kaikki viedään maaliin, olemme pystyssä puolen miljardin kieppeillä. Melkoinen summa hiipuvalle kaakonkulman kaupungille.

Jos korot nousevat elvytyksen ja inflaation myötä vaikkapa maltilliseen 5%, ne tekevät 500M€ 25M€ vuodessa.

2017 Kouvolassa oli 32100 työllistä ja 16100 eläkeläistä, joista voi saada mainittavia verotuloja. 10 vuoden päästä osa suurista ikäluokista, jotka nyt ovat eläkeläisiä, siirtyy ajasta ikuisuuteen. Muuttotappio syvenee, koska täällä ei ole töitä.

Tälle porukalle sälytetään sitten pääosa velkataakasta, joka jo 2017 nettomaksajien määriin perustuen  5% korolla tekee 500M€ / 48200 nettoveronmaksajaa -> 520€/ vuosi / maksumies. Pelkkiä korkoja.

Tätä yritetään tavallaan helpottaa liisaamalla kouluja ja päiväkoteja (Valkeala & Kuusaa), koska niitä varten ei tarvitse ottaa velkaa, mutta ne tulevat vielä kalliimmaksi, koska yritys rakentaa ja  liisaa ne vain yhtä tarkoitusta varten: ansaitakseen rahaa.

Tähän taloudelliseen itse kaivettuun kuoppaan löytyy helppo ratkaisu: Myydään KSS ja Kouvolan Vesi. Sähkön pystymme kilpailuttamaan, mutta emme sähkön siirtoa ja kaikkiin pihoihin ei omia kaivoja kaiveta. Artistin on parempi maksaa vaan tai vaihtoehtoisesti hakea vetensä kaupasta ja siirtyä aurinkokennoihin, jos sähkönsiirron hinta ei miellytä. Pimeässä, aurinkokennojen mykistyessä, joulumieli voi olla tosin hieman koetuksella, mutta tuovathan kynttilät tunnelmaa.

Sijoittajallehan nämä ovat täysin riskittömiä sijoituksia ja jos molemmat päätetään laittaa myyntiin, ostajia löytyy kyllä. Mutta koska sijoitukselle pitää saada voittoa – artisti maksaa.

Olisi parempi, että KSS jaa Kouvolan Vesi palautettaisiin takaisin kunnan liikelaitoksiksi tai myynti ainakin tehtäisiin niin vaikeaksi, että kukaan kuntapäättäjä ei pääse livistämään muiden selän taakse. Ne voitaisiin myydä ainoastaan ¾ määräenemmistöllä kaupunginvaltuutetuista.


Viisainta olisi kuitenkin muistaa toisen kokoomusikonin sanat 90-luvun lama-ajalta ja toimia sen mukaan: ”Kun rahaa ei ole, sitä ei kerta kaikkiaan ole”. Ja jättää kerskahankkeet valoisampaan tulevaisuuteen – jota ei ihan heti ole näköpiirissä.

Kouvolan uimahallihävitys III: Matalaksi vaan, vaikkei tarviskaan

2016 Kotkalainen insinööritoimisto Oy Insinööri Studio suoritti Kuusankosken, Urheilupuiston ja Haanojan Haalin uimahallien kuntotarkastuksen. Tämän kuntotarkastuksen pohjalta laadittiin halleille pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelma (PTS) kymmenelle vuodelle, jossa vuosi kerrallaan kunnostettaisiin hallit. Kunnostuksella tässä ei tarkoiteta peruskunnostusta, vaan käyttökunnossa pitämistä ja korjausvelan lyhentämistä. Kunnostukseen arvioidut rahasummat olivat seuraavat.

Kuusankoski 525 000€  Urheilupuisto 270 000 €, Haali 780 000 €. Haali on jo tippunut pois käytöstä, mutta kaksi muuta ovat vielä toiminnassa.

Julkisuudessa esitetyt peruskorjauskustannukset ovat molemmille halleille vajaa 6 miljoonaa, ja tällä on perusteltu uutta hallia. Mutta kuka on arvioinut ja miten?

Eräs arviointi suoritettiin Sport Venuen toimesta. Heidän tekemästään Kouvolan uimahallien tarveselvityksestä suora lainaus:
 
”Hallien peruskorjauskustannuksia ei ole tarkkaan laskettu, mutta karkea arvio on useita miljoonia euroja hallia kohti”

Toisen on  tehnyt Trellum Oy.  Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2019 tilapalvelujohtaja Jormanainen kertoi Trellumin arvioon nojaten, että Kuusankosken uimahallin peruskorjaus maksaisi 4.2 miljoonaa, Myöhemmin julkisuudessa on arvioon tullut jostain vielä 1.7 miljoonaa lisää.

Trellum ei ole insinööritoimisto, vaan konsulttitoimisto, joka tekee laskelmansa sille annettujen tietojen perusteella. Sen laskentatavoissa on lievää samankaltaisuutta verrattuna vakuutusyhtiöiden tapaan määrittää autojen lunastusarvo. Otetaan huomioon ikä, joka määrittää sille pohja-arvon. Annetut tiedot peruskorjauksista ja muista arvoa nostavista toimenpiteistä vaikuttavat rakennuksen laskennalliseen arvoon. Mutta nämä laskelmat eivät kerro koko totuutta rakennuksen arvosta, vaan laskennallisen arvon, mistä voidaan edelleen laskea teoreettinen peruskunnostuksen hinta.

Pätevin arvio peruskorjauskustannuksista voidaan saada kuitenkin vain yhdellä tavalla. Korjausrakentamisen ammattilaisten pitää tarkastaa hallit peruskorjausta ajatellen ja tehdä näistä toimenpide-ehdotukset.

Vasta sitten, kun tiedetään, mitä kunnostustoimenpiteitä halleille tehdään, voidaan määrittää niiden kustannukset ja siitä edelleen summata peruskorjauskustannukset. Tämä on jätetty täysin tekemättä. Nyt julkituodut summat perustuvat summittaisiin arviointeihin, eivät rakennusten todelliseen kuntoon.

Uuden valtuuston pitäisi aloittaa juuri tästä hallien tilanteen selvittäminen. Puhtaalta pöydältä ja avoimin mielin. Rakennusalan ammattilaisten tekemät arviot antavat realistisen pohjan, josta jatkaa eteenpäin.

Studion tekemät kuntotarkastusraportit antavat osviittaa hallien kunnosta. Urheilupuisto on jopa paremmassa kunnossa kuin Kuusankoski, vaikka hieman vanhempi. Sen 270 tuhannesta eurosta hieman yli 100 tuhatta olisi mennyt sähkötöihin. Tämän pitäisi kertoa jotain.