Kouvolan uimahallihävitys IV – Kouvola velaksi upoksiin

Suuri Uimahallihanke alkaa muistuttamaan aina vain enemmän jonkinlaista elokuvaa. Se ei ole komedia eikä toimintaelokuva. Se on alakuloinen dokumentti, joissa yhdet haluavat niin kiivaasti uutta hallia ties mistä syystä, että mopo tuntuisi hädin tuskin pysyvän Kouvolan louhikkoisella talouspolulla. Toiset yrittävät estää näiden politiikan surmanajajien mopon lähtevän täysin käsistä ja sinkoutumaan veronmaksajien väkijoukkoon. Melkein käsistähän tämä tapaus on käsittämättömästi lähtenyt.

Koko ajan oma ja monen muunkin perusteltu ajatus on ollut, että am-mat-ti-lai-set te-ke-vät kor-jaus-suun-ni-tel-mat ja las-ke-vat hin-nan, jonka jälkeen voidaan pohtia niiden kohtaloa.

Mutta nyt uimahallimopo on lähtenyt sellaisille kierroksille, ettei ole aiemmin nähty. Siteeraus kaupungin omasta materiaalista:

”Uuden uimahallin investointikustannuksiksi on arvioitu 23 miljoonaa euroa, kun nykyisen uimahalliverkon – eli Kuusankosken, Inkeroisten, Valkealan ja Urheilupuiston hallien – investointitarpeet ovat 23,6 miljoonaa euroa  …….

Mikäli uimahalliverkkoa samalla tarkasteltaisiin viime vuosina tehtyjen selvitysten mukaisesti: niin sanottu 2+1-malli, johon siis sisältyisivät Inkeroisten ja Valkealan nykyiset uimahallit sekä uusi uimahalli, olisi vuotuisilta nettokustannuksiltaan 2,1 M€ ”

Eihän tässä ole mitään järkeä. Tulee vaikutelma, että jos uusi halli rakennetaan, niin siinä säästetään se 23,6 miljoonaa olemassa olevien hallien investointitarpeista. Mutta jos Inkeroinen & Valkeala säästetään, ei niiden investointitarve häviä mihinkään, vaan tulee uuden hallin kustannusten päälle.

Kun uutta uimahallin päätöstä nuijittiin 2019, tukeuduttiin Trellumin taulukkolaskentaohjelman tuomaan lukemaan. Silloin Kuusaan hallin perusparannustarpeeksi (sanatarkka sitaatti Trellumin papereista)  ilmoitettiin yli 5,5 miljoonaa, Urheilupuiston  3,6 M€

Nyt kuitenkin otettiin hieman isompi pyssy käyttöön – nimittäin karkea korjauskustannusarvio, joka on uimahalleissa 2200 €/m2. Se tekee Kuusaalla 6,2 M€, Urheilupuistolla 4.3 M€, Inkeroisissa 2,2 M€ ja Valkealassa 4 M€. Luvut on laskettu kuntotarkastusraporteissa annettujen neliömäärien perusteella – 7700m2 x 2200 €/m2 = 17,1 M€. Tässä on reilun 6 M€ ero annettuihin investointikustannuksiin. En tiedä, mistä ero tulee, mutta sille lienee looginen selitys.

Uuden hallin hinnaksi laskettiin 3600 €/m2. Uusi kompleksi olisi melkein yhtä suuri kuin vanhat yhteensä, 7000 m2. Ja kuten Inkeroistenkin yhtenäiskoulun kanssa, tämäkin todennäköisesti liisattaisiin. Vielä hieman kalliimpaa.

Kuntalaiskysely laadittiin niin, että se vastasi, joka sattui eksymään oikeille nettisivuille oikeaan aikaan. Se olisi pitänyt tehdä niin, että mummo Siikavastakin olisi saanut mahdollisuuden vastata. Ensin olisi pitänyt postittaa kirje joka asuntoon ja vastata olisi voinut harkintansa mukaan netissä tai palautuskuorella.

Jotta näin. Urheilupuisto vedettiin jostain sivusta peliin. Onneksi valtuustoryhmillä on sen verran maalaisjärkeä (ainakin tänään 26.10 olevan tiedon mukaan), että uimahalli siirretään kevääseen ja keskitytään vielä vakavampiin asioihin eli aluevaaleihin. Sipilä sai rakkaudella kasaamansa himmelinsä runtattua viimein läpi ja uudet EK-vaalit saattavat tulla etuajassa. Mutta se on toinen boogie se.

Original Photo by Zen Maldives on Unsplash

Kouvolan uimahallihävitys III: Matalaksi vaan, vaikkei tarviskaan

2016 Kotkalainen insinööritoimisto Oy Insinööri Studio suoritti Kuusankosken, Urheilupuiston ja Haanojan Haalin uimahallien kuntotarkastuksen. Tämän kuntotarkastuksen pohjalta laadittiin halleille pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelma (PTS) kymmenelle vuodelle, jossa vuosi kerrallaan kunnostettaisiin hallit. Kunnostuksella tässä ei tarkoiteta peruskunnostusta, vaan käyttökunnossa pitämistä ja korjausvelan lyhentämistä. Kunnostukseen arvioidut rahasummat olivat seuraavat.

Kuusankoski 525 000€  Urheilupuisto 270 000 €, Haali 780 000 €. Haali on jo tippunut pois käytöstä, mutta kaksi muuta ovat vielä toiminnassa.

Julkisuudessa esitetyt peruskorjauskustannukset ovat molemmille halleille vajaa 6 miljoonaa, ja tällä on perusteltu uutta hallia. Mutta kuka on arvioinut ja miten?

Eräs arviointi suoritettiin Sport Venuen toimesta. Heidän tekemästään Kouvolan uimahallien tarveselvityksestä suora lainaus:
 
”Hallien peruskorjauskustannuksia ei ole tarkkaan laskettu, mutta karkea arvio on useita miljoonia euroja hallia kohti”

Toisen on  tehnyt Trellum Oy.  Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2019 tilapalvelujohtaja Jormanainen kertoi Trellumin arvioon nojaten, että Kuusankosken uimahallin peruskorjaus maksaisi 4.2 miljoonaa, Myöhemmin julkisuudessa on arvioon tullut jostain vielä 1.7 miljoonaa lisää.

Trellum ei ole insinööritoimisto, vaan konsulttitoimisto, joka tekee laskelmansa sille annettujen tietojen perusteella. Sen laskentatavoissa on lievää samankaltaisuutta verrattuna vakuutusyhtiöiden tapaan määrittää autojen lunastusarvo. Otetaan huomioon ikä, joka määrittää sille pohja-arvon. Annetut tiedot peruskorjauksista ja muista arvoa nostavista toimenpiteistä vaikuttavat rakennuksen laskennalliseen arvoon. Mutta nämä laskelmat eivät kerro koko totuutta rakennuksen arvosta, vaan laskennallisen arvon, mistä voidaan edelleen laskea teoreettinen peruskunnostuksen hinta.

Pätevin arvio peruskorjauskustannuksista voidaan saada kuitenkin vain yhdellä tavalla. Korjausrakentamisen ammattilaisten pitää tarkastaa hallit peruskorjausta ajatellen ja tehdä näistä toimenpide-ehdotukset.

Vasta sitten, kun tiedetään, mitä kunnostustoimenpiteitä halleille tehdään, voidaan määrittää niiden kustannukset ja siitä edelleen summata peruskorjauskustannukset. Tämä on jätetty täysin tekemättä. Nyt julkituodut summat perustuvat summittaisiin arviointeihin, eivät rakennusten todelliseen kuntoon.

Uuden valtuuston pitäisi aloittaa juuri tästä hallien tilanteen selvittäminen. Puhtaalta pöydältä ja avoimin mielin. Rakennusalan ammattilaisten tekemät arviot antavat realistisen pohjan, josta jatkaa eteenpäin.

Studion tekemät kuntotarkastusraportit antavat osviittaa hallien kunnosta. Urheilupuisto on jopa paremmassa kunnossa kuin Kuusankoski, vaikka hieman vanhempi. Sen 270 tuhannesta eurosta hieman yli 100 tuhatta olisi mennyt sähkötöihin. Tämän pitäisi kertoa jotain.